ประเพณีไทยๆ.com ศูนย์รวมความรู้ประเพณีไทย 4 ภาคของเมืองไทยที่น่าสนใจ

มนุษย์มีความผูกพันธ์อยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของวิถีชีวิตตั่งแต่เกิดมาในสถาบันเล็กๆ คือ ครอบครัว เป็นสถาบันแรกเริ่มที่ทุกคนต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนสือต่อกันมา ถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแบบแผนของสังคมในแต่ละภาค สังคมแต่ละสังคมก็ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม แและคติความเชื่อแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละภาค ประเพณีไทยเป็นการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา ประเพณีเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ตามความคิดความเชื่อปฎิบัติเพื่อความเจริญแห่งตนและสังคม ประเพณีไทยเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมามนุษย์ก้พยายามหาวิธีการแก้ปัญหา แนวปฎิบัติการแก้ปัญหาทางธรรมชาติของคนในสมัยก่อนๆ มักอาศัยความเชื่อ เช่น แม่พระธรณี แม่พระคงคาได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ได้อาบได้กิน ดังนั้นจึงได้มีประเพณีลอยกระทงของไทย ประเพณีการบวชพระ เพื่อสร้างบุญแผ่กุศลผลบุญสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

 
 

ประเพณีน่ารู้ ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่

ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่ ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2559” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประเพณีน่ารู้ ประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2559 จังหวัดเชียงราย เริ่มขึ้นแล้ว

ประเพณีนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2559 ประเพณีจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21 มีนาคม ชาวจังหวัดเชียงราย ทั้งภาคส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน

ประเพณีน่ารู้ ประเพณีมนัสการพระธาตุช่อแฮ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่

จัดยิ่งใหญ่! ประเพณีมนัสการพระธาตุช่อแฮ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่ 2559 “วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล พระธาตุช่อแฮ หมายถึง

ประเพณีไทยภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  จังหวัดอุทัยธานี “เทโวโรหณะ  วิถีแห่งศรัทธาต่อศรัทธา”           “ขึ้นแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  ถึงกำหนดเวียนมาบรรจบ ณ วัดสังกัตรัตนคีรี  ประเพณีตักบาตรเทโว  พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินลงจากยอดเขา  ผ่านบันได ๔๔๙ ขั้นสู่เบื้องล่าง  ที่ยังเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนเรือนหมื่น  ที่ยังคงยึดมั่นในวิถีปฏิบัติดั้งเดิม  อันสะท้อนภาพแรงศรัทธาที่สุกสว่าง  ภายในจิตใจของทุกคน” อุทัยธานี  ชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง  เมืองเล็กๆ ที่อบอุ่น  และมากด้วยไมตรีจิต  ที่พร้อมมอบให้แก่คนต่างถิ่น  และรอให้เข้ามาสัมผัส  วัฒนธรรม 

ประเพณีไทยภาคกลาง

ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม           “แสงนวลจากจันทร์วันเพ็ญส่องสว่างค่ำคืนให้รื่นเริงไปพร้อมกับเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี  ผู้คนจากทั่วสารทิศร่วมบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยเคารพศรัทธา  เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต  แล้วร่วมแรงร่วมใจแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์  อิ่มบุญแล้วยังได้สนุกครึกครื้นไปกับบรรยากาศงานวัด  กิจกรรม  การประกวด  และการละเล่น  จึงมากมายรอยยิ้ม  ความสุขเช่นทุกๆ ปี”

ประเพณีไทยภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้  จังหวัดสระบุรี           “น้อมนมัสการรอยพระพุทธบาท  ร่วมทำบุญตักบาตรตามวิถีปฏิบัติ  ในงานประเพณีตักบาตรดอกไม้  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายพระสงหลายร้อยรูป  บิณฑบาตเหล่าดอกเข้าพรรษาสีเหลือง  ขาว  และน้ำเงินม่วง  ซึ่งจะเบ่งบานในช่วงวันเข้าพรรษา  ที่พุทธศาสนิกชนหลายหมื่นแสนต่างพร้อมใจนำมาถวายด้วยศรัทธาอันแรงกล้า  เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน” ดอกเข้าพรรษากำลังเบ่งบานอยู่รายรอบภูเขา  บริเวณใกล้กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  นับเป็นสัญญาณที่บอกให้ทราบว่าใกล้ถึงช่วงวันเข้าพรรษา  แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ แล้ว  ซึ่งนับว่าเป็นวาระมงคลที่พุทธศาสนิกชน  จะมาพร้อมกันเพื่อถวายดอกเข้าพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อนำไปสักการะแด่พระเจดีย์จุฬามณี  ตามความเชื่อดั้งเดิม

ประเพณีไทยภาคเหนือ

ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่

ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ 2559 ประเพณีจังหวัดแพร่ ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2559” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานประเพณี “ไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี 2559” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559 ณ วัดเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเด่นชัยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริด ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเด่นชัย

ประเพณีไทยภาคอีสาน

ประเพณีสมโภชพระเจ้าองค์ตื้อ ประเพณี บุญผะเหวด 2559 ประเพณี จ.หนองคาย

ประเพณีสมโภชพระเจ้าองค์ตื้อ ประเพณี บุญผะเหวด 2559 ประเพณี จ.หนองคาย หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ.2105โดยชาวบ้านน้ำโมงในสมัยนั้นได้มีมติให้สร้างพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่สักการะแด่คนรุ่นหลัง จึงเรี่ยไรเงิน ทองแดง ทอง ทองเหลืองน้ำหนักรวมกันได้ 1 ตื้อ หรือประมาณ 12,000 กิโลกรัม พระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันหล่อเป็นส่วนๆ

ประเพณีไทยภาคอีสาน

ผีตาโขนประเพณีไทย จังหวัดเลย ประเพณีไทยที่น่าสนใจ

ประวัติความเป็นมาของผีตาโขน       ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย ของจังหวัดเลย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทางภาคอีสานของไทย ไม่มีข้อมูลชัดแจ้งว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่มีข้อสันนิษฐว่าน่าจะมีตั้งแต่มี บุญหลวง คือบุญพระเวชสันดรและบุญบั้งไฟรวมกัน ซึ่งเป็นเวลานาน หลายร้อยปีมาแล้ว

ประเพณีไทยภาคอีสาน

ประเพณีไหลเรือไฟกับความเชื่อของภาคอีสาน

ประวัติความเป็นมาของประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทั่วไปในหลายจังหวัดทางภาคอีสานที่อยู่ติดกับลำน้ำ โดยมีความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่สืบกันมาหลายชั่วอายุคน  แต่การเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อใดนั้น ไม่มีหลักฐาน

อนุรักษ์ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทย

จุดเริ่มต้นประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ซึ้งตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีได้ผ่านกระบวนการ ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิม กับประเพณีวัฒนธรรมภายนอก จนตกผนึกกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่ยังคงถ่ายทอดความงดงามมา จวบจนปัจจุบัน 365 วันในรอบปี คุณคงไม่เชื่อว่าในประเทศไทย จะทำให้คุณสามารถเดินทางพบกับเรื่องราวของความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งกิจกรรม เทศกาลงานรื่นเริงต่างๆ ได้แต่เมื่อได้ไล่เรียงลองนับกะนเล่นๆ แค่เดือนมกราคมเดือนเเดียว ก็แทบไม่มีเวลาจะได้หยุดพักความสนุกสนาน ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ ทุกภูมิภาคต่างจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เรื่อยมาสู่วันปีใหม่ไทย สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หนุ่มสาวสาดน้ำลดความร้อนแรงของอาการศกลางเดือนเมษายน ช่วงกลางปีกระแสลมพัดแรงได้ที่ จับว่าวขึ้นมาลอยล่องอยู่บนอากาศพอช่วงหน้าฝน น้ำท่าบริบูรณ์ฝึกซ้อมเหล่าฝีพาย เพื่อร่วมชิงชัยในศึกเจ้าแห่งสายน้ำ และประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเทศกาลงานบุญ ซึ้งล้วนฉายภาพแห่งควางดงามของวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่โดดเด่น มีความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้งมากด้วยเสน่ฆ์ ชวนให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้หลงใหล เมื่อได้เข้ามาสัมผัสครั้งใด ก็ยิ่งสร้างควาประทับใจอยู่ทุกครั้งไป