7 ลำดับเพลงชาติไทย

มีใครทราบบ้างว่าเพลงชาติไทยที่เราร้องกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนมาแล้วถึง 7 เวอร์ชั่นด้วยกัน และเพลงชาติไทยที่เราใช้ร้องทั้งเนื้อร้อง และทำนอง เป็นเพลงชาติไทยลำดับที่ 7 นั่นเองวันนี้แอดมินจะขอเล่าประวัติความเป็นมาของลำดับเพลงชาติไทย ที่ควรรู้ โดยจะขอเริ่มจาก เวอร์ชั่นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ 1. เพลงจอมราชจงเจริญ เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2395 2. เพลงทรงพระสุบิน หรือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน พ.ศ.2414 3. เพลงสรรเสริญพระบารมี พ.ศ. 2431 4. เพลงชาติมหาชัย พ.ศ. 2475 (ใช้อยู่ 7 วัน) 5. เพลงชาติไทย พ.ศ. 2475 6. เพลงชาติไทย พ.ศ. 2477 7.เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยลำดับที่ 7 เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2482

เพลงชาติไทยลำดับที่ 7 ได้ถูกประกาศใช้ในยุค จอมพลป. พิบูลสงคราม  โดย รัฐนิยมฉบับที่ 6 เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2482  สืบเนื่องมาจากในปีเดียวกันนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม มาเป็น ไทย  โดยเล็งเห็นว่าเพลงชาติไทยฉบับที่ 6 หรือฉบับก่อนหน้า ใช้เวลาบรรเลงเพลงยาวถึง 3 นาที 52 วินาที โดยได้มีการเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่หมดเลย และได้ใช้ทำนองที่ประพันธ์โดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) หรือชื่อเดิม ปีเตอร์ ไฟท์ (Peter Feit) ตั้งแต่ ปี 2475 (ฉบับที่5) ประพันธ์เนื้อร้องโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ในนามของ กองทัพบก ส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดเนื้อร้องใหม่ของ กรมโฆษณาการ ได้รับรางวัลมา 1,000 บาท สมัยนั้น โดยมีเนื้อร้องเพลงชาติไทยดังนี้ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย                     เป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วน อยู่ยืนยงดำรงไว้ได้ทั้งมวล                                       ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด                                เอกราชไม่ยอมให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี                                เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีไชย ชโย” จากนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เสนอขอเปลี่ยนวรรคที่ 2 เป็น “เป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วน” (ในที่สุด ปรับเป็น “เป็นประชารัฐผไทของไทยทุกส่วน”)  ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยเพลงชาติที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในปัจจุบันนี้  ได้รับการประกาศใช้ในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2482

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยลำดับที่ 6 ในปี พ.ศ. 2477

เพลงชาติไทยลำดับที่ 6 กำเนิดขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2477-2482 คือได้นำทำนอง เพลงชาติไทย ฉบับที่ 5 ของพระเจนดุริยางค์ มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เนื้อร้อง โดยประพันธ์เพิ่มเติมจากของเดิมที่เห็นกันว่า สั้นไป ให้ยาวขึ้น โดย นายฉันท์ ขำวิไลเข้าไป ต่อจากคำร้องของขุนวิจิตรมาตรา เป็น เพลงชาติไทย ที่เป็นฉบับของทาง “ราชการ” ฉบับแรก สำหรับเพลงชาติไทยฉบับที่ 6 นี้ สืบเนื่องมาจากการที่ในปีพุทธศักราช 2477  รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพลงชาติขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นประธาน และมีกรรมการท่านอื่นร่วมด้วย ดังนี้คือ พระเรี่ยมวิรัชพากย์ พระเจนดุริยางค์ หลวงชำนาญนิติเกษตร จางวางทั่ว พาทยโกศล และนายมนตรี ตราโมท โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเพลงชาติโดยเฉพาะ จากผลการตัดสินได้ผู้ชนะ 2 ประเภท คือ เพลงชาติแบบไทย และแบบสากล อย่างละเพลงคือ โดยเพลงชาติไทยแบบไทย ได้แก่ เพลงชาติของจางวางทั่ว พาทย์โกศลที่แต่งขึ้นจากเพลงไทยเดิมชื่อว่า “ตระนิมิตร” ส่วนเพลงชาติไทยแบบสากลได้แก่ เพลงของ พระเจนดุริยางค์ ที่แต่งไว้แล้ว ต่อมาคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ พิจารณาเห็นว่า เพลงชาติควรจะมีลักษณะ ที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจึงได้พิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันความศักดิ์สิทธิ์ลดลง จึงได้ตกลงว่าให้มีทางสากลเพลงเดียวคือ แบบทำนองสากลของพระเจนดุริยางค์

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยลำดับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2475 – 2477

เพลงชาติไทย ฉบับที่ 5 ได้เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2475-2477 โดยประพันธ์ทำนอง โดยพระเจนดุริยางค์ และเนื้อร้องประพันธ์โดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เพลงชาติไทยลำดับที่ 5 ประพันธ์ทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)  เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2475 และประพันธ์เนื้อร้องโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)  ได้ถูกนำไปบรรเลงครั้งแรก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2475 โดยได้ใช้อยู่ในช่วงระหว่าง ปี 2475 – 2477 โดยมีเนื้อร้องดังนี้ “แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา ร่วมรักษาเอกราชชนชาติไทย บางสมัยศัตรูจู่มารบ ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่ ตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา อันดินแดนสยามคือว่าเนื้อของชาติไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า เอกราชคือกระดูกที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสรเสรี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้ เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เชิดชัย ชโย” เพลงชาติไทยลำดับที่ 5 นี้ได้มีที่มาจากการที่สมาชิกคณะราษฎรท่านหนึ่งในสมัยนั้นได้ คือ หลวงเทศกลกิจ (กลาง โรจเสนา)  ได้มาขอร้องให้พระเจนดุริยางค์

สารบัญเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ Thai National Anthem

แปลความหมายเพลงชาติไทย ภาษาอังกฤษ Thai National Anthem สวัสดีค่ะวันนี้แอดมิน มีบทความเพลงชาติไทยภาษาอังกฤษ มาให้เพื่อนๆได้อ่านอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้จะเป็นการแปลความเพลงเพลงชาติไทยแต่ละท่อนนั้นมีความหมายว่าอยู่ไรเป็นในรูปแบบภาษาอังกฤษ ลองอ่านกันดูนะค่ะ   In Thailand, you will hear the Thai national anthem played every day at 8am and 6pm. Every TV and radio

สารบัญเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย ภาษามือ โดย ครูณัฐ

ภาษามือ เพลงชาติไทย สำหรับเพื่อนๆ ที่ร้องเพลงชาติไทยไม่ได้ วันนี้แอดมิน ได้หา ภาษามือเพลงชาติไทย มาฝากเพื่อนๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลองฝึกดูนะค่ะ ^^ ถึงแม้จะไม่สามารถร้องเพลงชาติได้ แต่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก็สามารถสื่ออกมาได้ ด้วยภาษามือ ทุกเช้า เมื่อถึงเวลาเคารพธงชาติ โรงเรียนก็จะเปิดเพลงชาติ ครูจะคอยให้จังหวะ ว่าเพลงจะขึ้นต้นแล้ว หลังจากนั้น เด็กก็จะทำภาษามือ โดยมีนักเรียนที่มีการได้ยินหลงเหลืออยู่บ้าง เป็นคนนำ อยู่หน้าแถว www.ประเพณีไทยๆ.com/เพลงชาติไทย/

สารบัญเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย ภาษาอังกฤษ เวอชั่น ภาษาคาราโอเกะ

เพลงชาติไทย ภาษาอังกฤษ เวอชั่น ภาษาคาราโอเกะ อัพเดท  2559 สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน มีน้องจากทางบ้านรีเควสเข้ามาบอกว่า บอสซึ่งเป็นชาวต่างชาติต้องการร้องเพลงชาติไทย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง วันนี้แอดมินเพลงชาติไทย ได้รวมเนื้อร้องเพลงชาติไทยซึ้งเป็นภาษาอังกฤษ เวอชั่นคาราโอเกะ ไว้ที่นี่แล้วค่ะ ลองดูนะค่ะ PRA – TED – THAI – RUAM – LUERD – NUA – CHART-CHUA – THAI PEN-PRA-CHA-RAT PA-THAI-KONG-THAI-TOOK-SUAN YUU-DAM-RONG-KONG-WAI-DAI-TANG-MUAN DUAY-THAI-LUAN-MAI RAK-SA-MAK-KI THAI-NI-RAK-SA-NGOB TAE-TUENG-ROB-MAI-KLARD EK-KA-RART-JA-MAI-HAI-KRAI-KOM-KEE SA-LA-LUERD-TOOK-YARD-PEN-CHART-PLEE TA-LERNG-PRA-TED-CHART-THAI-TA-WEE MEE-CHAI-CHA-YO เพลงชาติไทย ภาษาอังกฤษ เวอชั่น คาราโอเกะ

สารบัญเพลงชาติไทย

สัมภาษณ์ เสียงพูด “ธงชาติและเพลงชาติไทย” เขาคือใครกัน?

สัมภาษณ์ เสียงพูด “ธงชาติและเพลงชาติไทย” เขาคือใครกัน? “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์ เจ้าของเสียงพูดดังกล่าวซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านยืนตรงเคารพธงชาติ  “ประพันธ์ หิรัญพฤกษ์” ชายชราวัย 74 ที่ปัจจุบัน เกษียนราชการและออกมาใช้ชีวิตเรียบง่าย ขณะที่ยังทำงานรับใช้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปิดเผยความเป็นมา ตลอดจนแง่คิดจากชีวิตและการทำงานของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเสียงอมตะมาตราบกระทั่งทุกวันนี้…

หัวใจเต้นเมื่อเพลงชาติไทย ขึ้นสู่ยอดเสา กีฬาโอลิมปิก

หัวใจเต้นแรงเมื่อเพลงได้ยินชาติไทย เห็นธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา กีฬาโอลิมปิก

หัวใจเต้นเมื่อเพลงชาติไทย ขึ้นสู่ยอดเสา กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาต่ละประเภทนั้น ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งครับ คือก่อนการแข่งขัน เราต้องยืนเคารพธงชาติของผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภทด้วย แน่นอนครับว่าการแข่งขันกีฬาระดับสากลหรือระดับโลกนั้น ต้องมีทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันอยู่หลายทีม หลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ซึ่งแต่ละประเทศแต่ละชาติ ไม่มีใครรู้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร การเป็นอยู่วัฒนธรรมแต่ละประเทศเป้นอย่างไร แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เรามีเหมือนกันก็คือ เพลงชาติ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ ที่มีการแข่งขัน หากก่อนเกมมีร้องเพลงชาติของเรานั้น มันจะทำให้ผมมีความรู้สึกฮึกเหิม และขนลุกอยู่เสมอ หากเราลองนึกภาพดูเมื่อเราเปิดเพลงชาติไทยท่ามกลางชาวต่างชาติ และเราได้ทำความเคารพเพลงชาติไทยของเรานั้นต่อชาตินั้น มันจะมีความรู้สึกขนลุกขนาดไหน หากท่านึกภาพไม่ออก ผมขอให้นึกถึงกีฬาโอลิมปิคที่จะถึงแล้วกันครับ การแข่งขันกีฬาของมวลมนุษย์ชาติ เป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะมีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นในแต่ละชนิดกีฬา และแต่ละชนืดกีฬาเท่านั้นที่สามารถเปิดเพลงชติของตัวเอง หากเรามองดูทีมชาติไทย

หัดร้องเพลงชาติไทย เด็กม้ง เด็กดอยร้องเพลงชาติไทย น่ารักที่สุดค่ะ

เด็กม้ง เด็กดอยร้องเพลงชาติไทย น่ารักที่สุดค่ะ ถึงร้องไม่ชัดแต่หนูก็ได้ใจพี่แอดมินไปเลยค่ะ ^^

หัดร้องเพลงชาติไทย น้องเมษา หัดร้องเพลงชาติ ค่ะ

น้องเมษา หัดร้องเพลงชาติ ค่ะ ถึงจะร้องเพลงชาติยังไม่ค่อยเป็น ยังไม่ค่อยเก่ง แอดมินคิดว่าอีกหน่อยหนูต้องเป็นคนที่ร้องเพลงชาติไทยชัดได้แน่นอนจ๊ะ ^^

หัดร้องเพลงชาติไทย น้องอิคคิว หัดร้องเพลงชาติ เก่งมากครับผม

น้องอิคคิว หัดร้องเพลงชาติ เก่งมากครับผม น้องอิคคิว นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ อ.ทุ่งเสลีย่ม จ.สุโขทัย หัดร้องเพลงชาติ

หัดร้องเพลงชาติไทย น้อง อัญญ่า หัดร้องเพลงชาติไทย น่ารักมากค่ะ

น้อง อัญญ่า หัดร้องเพลงชาติไทย น่ารักมากค่ะ อัญญ่า อายุ2ขวบ เป็นเด็ก 2 ภาษา ลูกครึ่งไทย

เพลงประจำชาติไทย ประวัติ เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ประวัติ เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เพลงประจำชาติไทย ประวัติและความสำคัญ เพลง สดุดีมหาราชา ของไทย

ประวัติและความสำคัญ เพลง สดุดีมหาราชา ของไทย ปัจจุบันเพลงนี้มีการขับร้องเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์อยู่เสมอ โดยถือเป็นธรรมเนียมทั่วไปว่าเพลงนี้ต้องขับร้องหลังการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร

เพลงประจำชาติไทย ประวัติเพลง เพลงสรรเสริญพระบารมี พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)

ประวัติเพลง เพลงสรรเสริญพระบารมี คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)